نمایش 1–20 از 26 نتیجه

دراور 16 خانه

تومان2,400,000
ابعاد: 30×84  ارتفاع: 104رنگ بندی: رنگی، سفیدقهوه ای

دراور 4 کشو

تومان2,500,000
ابعاد: 30×60  ارتفاع: 86رنگ بندی: سفید، سفیدقهوه ای، رنگی تناژ صورتی، رنگی تناژ آبی

دراور 5کشو ایستاده

تومان1,600,000
ابعاد: 30×40  ارتفاع: 140رنگ بندی: سفید، رنگی تناژ صورتی، رنگی تناژ آبی

دراور 6 کشو ایستاده

تومان1,600,000
ابعاد: 30×60  ارتفاع: 109رنگ بندی: سفید، سفیدقهوه ای، زردطوسی

دراور 6کشو ایستاده

تومان2,100,000
ابعاد: 30×30  ارتفاع: 120رنگ بندی: سفید، رنگی تناژ صورتی، رنگی تناژ آبی

دراور 9 کشو حصیری تمام چوب

تومان1,300,000
ابعاد: 63×67   ارتفاع:31رنگ بندی: قهوه ای، خودرنگ، رنگی

دراور سه کشو دو کمد

تومان2,650,000
ابعاد: 30×90  ارتفاع:85رنگ بندی: سفید، رنگی صورتی، رنگی آبی

دراور شش کشو

تومان2,600,000
جنس: ام دی افابعاد: 90×30  ارتفاع:78رنگ بندی: سفید، سفیدقهوه ای، رنگی تناژ صورتی، رنگی تناژ آبی

دراور شش کشو ایستاده

تومان2,400,000
جنس: ام دی اف رنگ شدهکشوها: چوبیابعاد: 31×50  ارتفاع: 124

دراور منحنی 4کشو

تومان1,200,000
ابعاد: 30×60  ارتفاع: 80جنس: ام دی افرنگ بندی: سفید، رنگی، سفیدآبی

دراور منحنی 6کشو

تومان1,200,000
ابعاد: 30×60  ارتفاع: 80جنس: ام دی افرنگ بندی: زردصورتی ، زردطوسی

دراور منحنی 8کشو

تومان1,200,000
ابعاد: 30×60  ارتفاع: 80جنس: ام دی افرنگ بندی: سفید، رنگی

دراور هفت کشو

تومان2,250,000
ابعاد: 30×62  ارتفاع: 90رنگ بندی: سفید، رنگی

میز آرایش

تومان1,600,000
ابعاد: 30×90  ارتفاع: 80رنگ بندی: سفید، رنگی تناژ صورتی، رنگی تناژ آبی

میز اتو باکس دار

تومان2,100,000
در دو مدل درب دار و بدون دربجنس: ام دی اف رنگ شدهابعاد: 30×60 ارتفاع: 77

میز اتو سبد رخت دار

تومان1,570,000
ابعاد: 31×65  ارتفاع: 81رنگ بندی: سفید، قهوه ای، طوسی

میز اتو کمد دار

تومان2,400,000تومان2,900,000
ابعاد: 34×67  ارتفاع: 81رنگ بندی: قهوه ای، سفید، طوسی

میز اتو کمددار

تومان2,900,000
ابعاد: 31×65  ارتفاع: 81رنگ بندی: سفید، قهوه ای، طوسی